Avís Legal

Propietat del website

Aquesta web està administrada per Assessoria Climenç S.L. CIF B25296781. Francesc Moragas, 10 25282 de Sant Llorenç de Morunys. España. Email: acliment@acliment.com

Avís legal sobre l’accés al website

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la seva web www.acliment.cat, així com dels elements continguts en la mateixa (que inclouen, entre altres, textos, imatges, so, audio, vídeo, dissenys, creativitats i software) pertanyen a ASSESSORIA CLIMENÇ S.L. o, en el seu cas, a terceres persones. El/la usuari/usuària pot visualizar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar–los en un disc dur del seu ordenador o en qualsevol altre soport físic sempre i quan sigui únicament i exclusivament, per l’ús privat, que deixa per tant, de manera prohibida l’utilització amb caràcter comercial, la seva distribució, així com la seva modificació o alteració.

ASSESSORIA CLIMENÇ S.L. es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes pel que fa referència a la seva seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que ofereix.

ASSESSORIA CLIMENÇ S.L. perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització no pròpia dels continguts presentats dins de la seva pàgina web, exercint així totes les accions civils i penals que li poden correspondre per dret.

ASSESSORIA CLIMENÇ S.L. només autoritza el nombrament dels seus continguts en altres pàgines web, amb el tractament de què aquestes ho considerin, sempre i quan es compti amb un previ i exprés consentiment del mateix. En el cas de disposar d’un enllaç d’un hipertext en alguna de les seves pàgines, l’usuari ha de saber que està entrant a www.acliment.cat i ha de percebre en el seu ordinador la seva direcció URL.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.Recollida, tractament i emmagatzematge de les dades

ASSESSORIA CLIMENÇ S.L., garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de les Dates de Caràcter Personal (LOPD),així com el que disposa la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

L’objectiu més important d’ASSESSORIA CLIMENÇ S.L, amb la recollida de dades personals, és el de proporcionar un servei de qualitat dins de la xarxa. Això inclou un alt nivell de personalització en el tracte, la comunicació interactiva, compres on-line i altres tipus de serveis.

2.Drets

Prèviament a la recollida de dades, ASSESSORIA CLIMENÇ S.L., l’informarà de manera expressa, precisa i inequívoca de la existència del fitxer i de la seva finalitat, dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació, així com la identitat i la direcció del responsable del tractament o del seu representant. Si desitja fer efectius els seus drets, pot contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic: acliment@acliment.com

La sol·licitud ha de contenir les següents dades: nom, cognom i email de l’usuari/usuària i la petició en la que es concreti la sol·licitud. En casos concrets, com subscripcions a butlletins de notícies, l’usuari/usuària sempre disposarà d’una opció per donar-se de baixa de forma automàtica.

3.Nivells de seguretat

Per evitar l’alteració, pèrdua, mal ús, accés no autoritzat o robatori de les dades de caràcter personal, ASSESSORIA CLIMENÇ S.L. disposa dels nivells de seguretat de protecció legalment previstos, i ha establert aquells mitjans i mesures tècniques necessàries. No obstant, hem de comunicar-vos que les mesures de seguretat a Internet, degut a la seva naturalesa i el seu caràcter global no son inexpugnables.

4.Termes legals

El sol·licitant declara que les dades que aporta son certes i permet que les seves dades personals es guardin en fitxers, titularitat d’ASSESSORIA CLIMENÇ S.L. per l’enviament de la publicitat i de les ofertes comercials de l’empresa. Consenteix igualment a que aquesta informació publicitària li sigui tramesa per correu electrònic, tal com diu la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i de Comerç electrònic.

ASSESSORIA CLIMENÇ S.L. garanteix que les seves dades mai no seran transmeses a tercers.

5.Ús de ‘cookies’

El portal www.acliment.cat fa servir les ‘cookies’ i ‘logs’ quan vostè navega per les pàgines web del portal encara que per accedir i utilitzar-lo no és necessari que vostè les tingui habilitades. Les ‘cookies’ s’associen únicament amb el seu ordenador però no proporciona dades que permetin deduir el nom de l’usuari, ni poden llegir les dades del disc dur de l’ordenador de l’usuari ni detectar les ‘cookies’ creades per tercers, només permeten a ASSESSORIA CLIMENÇ S.L. reconèixer a l’Usuari una vegada registrat sense que es tingui que registrar en cada visita per accedir a les informacions i els serveis reservats exclusivament per a l’Usuari registrat. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador, d’acord amb les instruccions i manuals que li siguin d’aplicació, per ser avisat a la pantalla de la recepció de ‘cookies’ i per impedir-ne la instal·lació al seu disc dur.