Assessoria

ASSESSORIA LABORAL

Les relacions laborals han d’estar al capdamunt d’una empresa que vulgui gaudir d’una productivitat creixent i això s’aconsegueix amb la informació i l’assessorament que sobre aquesta àrea disposi l’empresa. Des de la nostra gestoria, oferim un ampli servei d’assessorament en matèria laboral, càlcul i confecció de nòmines, contractació, gestió de recursos humans, entre d’altres.

 

ASSESSORIA FISCAL

La planificació fiscal és un dels principals pilars d’una bona gestió empresarial, i per això aquest és un dels camps on una empresa ha de gaudir d’un bon assessorament professional. Oferim un assessorament permanent en aquest camp així com una gestió acurada en les obligacions fiscals dels nostres clients.

 

ASSESSORIA COMPTABLE

L’organització global d’una empresa, tot i comprendre grans àrees de planificació, ve a convergir en l’assoliment d’uns resultats econòmics que facin d’aquesta organització un servei eficaç i eficient per a la consecució dels seus objectius. Aquesta premissa porta al nostre despatx a donar una gran importància a la planificació comptable i financera, oferint al nostre client un assessorament acurat i una visió real de la seva situació patrimonial, econòmica i financera.

 

ASSESSORIA JURÍDICA

Des del nostre despatx pretenem donar resposta a diversos aspectes de l’àmbit jurídic civil, mercantil i administratiu, tan a nivell empresarial com en l’àmbit particular tals com,  estudi i elaboració d’estatuts socials, constitució de societats mercantils, instrumentació de tot tipus de contractes, expedients de domini, herències, entre d’altres.

 

SERVEIS DE GESTORIA

Oferim un servei pròxim i personalitzat, tant a empreses com a particulars, per gestionar tot tipus de tràmits administratius. Dins els nostres serveis, cal destacar les gestions de Tràfic, transports, agricultura, etc., intentant donar sempre un servei ràpid i acurat al nostre client.